DPHSK.apixml.net

Vyhľadanie čísla DPH Európskej spoločnosti

Začíname

 • PHP:
  <?php
  $url = "http://vatapi.co.uk/api.aspx?Name=Microsoft";
  $ch = curl_init($url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $html = curl_exec($ch);
  $json = json_decode($html);
  foreach($json as $organisation)
  {
  	print_r($organisation->LegalName . "<br>");
  	print_r($organisation->VatNumber . "<br>");
  	print_r($organisation->Address . "<br><hr>");
  }
  ?>
  
 • C#:*
  System.Net.WebClient web = new System.Net.WebClient();
  var strUrl = "http://vatapi.co.uk/api.aspx?Name=Microsoft";
  var strJson = web.DownloadString(strUrl);
  var jArray = JArray.Parse(strJson); 
  foreach (dynamic organisation in jArray)
  {
    Console.WriteLine(organisation.LegalName);
    Console.WriteLine(organisation.VatNumber);
    Console.WriteLine(organisation.Address);
    Console.WriteLine("--------");
  }
  
  *To si vyžaduje Newtonsoft.Json Nuget balík

Krytie

Kde vzťahuje?

25 krajín EÚ s viac pridávajú...

Zahŕňa Rakúsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu, Írsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko, Nórsko,        Fínsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Grécko, Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko,

Už čoskoro sa Cyprus, Nemecko, Litva, Rumunsko a Španielsko

Nie ste vývojár?

Nie každý, kto sem prichádza, je programátor. Ak nie ste technický, vyskúšajte jednu z aplikácií pre systém iOS alebo Android pomocou nižšie uvedených odkazov.        Ak však máte vo svojom tíme vývojára, pošlite nám našu dokumentáciu, ktorá je k dispozícii na stiahnutie : PDF (360Kb).
Je to zadarmo.

Toto je bezplatný skript, žiadne obmedzenia používania.        Môžete ho zahrnúť bez licencie, v každom projekte, či už komerčnom alebo        Nekomerčné. Ale ak sa vám naozaj páči, prosím zvážte nákup našej aplikácie.